ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014)

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, βοηθούς λογιστή, στελέχη του Τμήματος Λογιστηρίου ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και σε ανεξάρτητους επαγγελματίες.

 ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή των βασικών και θεωρητικών γνώσεων για τους λογιστές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση της λογιστικής και της λειτουργίας του λογιστηρίου μιας σύγχρονης
επιχείρησης, με βάση τις λογιστικές και φορολογικές αλλαγές που επιφέρουν οι διατάξεις νέων ΕΛΠ του Ν.4308/2014.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Γενικά περί Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ)
  • Οι κατηγορίες ένταξης των οντοτήτων (επιχειρήσεων) και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική καταταξή τους
  • Λογιστικό σύστημα, λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων, κλπ. (Ανάλυση των ανωτέρω, τρόπος τήρησης και διασφάλιση αξιοπιστίας τους, κλπ.)
  • Αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
  • Κανόνες επιμέτρησης (λογιστικοποίησης) των συναλλαγών και παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων
  • Υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων και προσαρτήματος κατά κατηγορία ένταξης οντοτήτων
  • Συνοπτική αντιστοίχιση των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου του Ν.4308 (ΕΛΠ) με τους λογαριασμούς του προγενέστερου λογιστικού σχεδίου (ΕΓΛΣ)
  • Ερωτήσεις εμπέδωσης μετά την παρουσίαση της κάθε παραπάνω θεματικής ενότητας

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

13 & 14 Δεκεμβρίου 2016

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

14:00 – 21:00 μμ. Διάρκεια: 12 ώρες

 ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παπαφλέσσα 35, Ασπρόπυργος

Πληροφορίες καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 18.00μμ

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00μμ

  • ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372, 373, 374
  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206, 2661181232

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
2017-04-24T19:06:37+00:00