ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ​ΤΑ ΟΑΕΔ – ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ