ΛΑΕΚ 1-30 2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΛΑΕΚ 1-30 2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(ΛΑΕΚ 1-30) ΕΤΟΥΣ 2017

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργανώνει δωρεάν επιδοτούμενα σεμινάρια για τους εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30).

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζομένους επιχειρήσεων, εποχικούς ή μη, οι οποίες απασχολούν προσωπικό από 1 έως 30 άτομα.

Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, έχουν διάρκεια 32 ώρες και κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 160€ μικτά.

Κάθε Κάθε εργαζόμενος μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε ένα πρόγραμμα.

Η συμμετοχή του εργαζόμενου στα προγράμματα δεν επιβαρύνει με κανένα κόστος τον εργοδότη του.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 29/9/17

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Βασική χρήση Η/Υ
Εκμάθηση Επαγγελματικών Αγγλικών
Τεχνικές πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελατών, Διαχείριση Παραπόνων
Βασικές Αρχές Management
Φορολογικά και Λογιστικά και Εργασιακά Θέματα
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Time Management
Advanced MS Word
Advanced MS Excel
Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης
Social Media & Διαφήμιση
ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αποστολή Αιτήσεων Συμμετοχής με fax στο 210-5582375 ή με e-mail:ekepee@otenet.gr.

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων
Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00μμ

  • ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372, 373, 374
  • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206, 2661181232
2017-11-17T14:27:13+00:00