Τώρα μπορείτε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας και να δημιουργήσετε ένα ακόμη πιο δυνατό βιογραφικό στην αγορά εργασίας και να επιδοτηθείτε με €200, εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνετε χωρίς καμία επιβάρυνση του εργοδότη.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» ΙΚΕ διοργανώνει δωρεάν επιδοτούμενα σεμινάρια για τους εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49).
Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζομένους επιχειρήσεων, με προσωπικό από 1 έως 49 άτομα.
Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, έχουν διάρκεια 40 ώρες και κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 200€.
Κάθε άτομο μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε ένα πρόγραμμα.
Η συμμετοχή του εργαζόμενου στα προγράμματα δεν επιβαρύνει με κανένα κόστος τον εργοδότη του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

  • Βασική χρήση Η/Υ
  • Εκμάθηση Αγγλικών
  • Τεχνικές πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελατών,
  • Διαχείριση Παραπόνων
  • Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
  • Βασικές Αρχές Management
  • Φορολογικά και Λογιστικά Θέματα
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη και Time Management

Ενημερώστε τον εργοδότη σας γι’ αυτή τη μοναδική ευκαιρία που δίνεται στην επιχείρησή του να καταρτίσει τους εργαζόμενους.

 Για περισσότερες διευκρινίσεις και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Ασπρόπυργου στα τηλέφωνο 210-5582372 ή 3 ή 4. Αποστολή Αιτήσεων Συμμετοχής με fax στο 210-5582375 ή με e-mail: ekepee@otenet.gr.

Και με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Κέρκυρας στα τηλέφωνο 2661181206, 232Αποστολή Αιτήσεων Συμμετοχής με fax στο2661181208 ή με e-mail: ekepee@otenet.gr.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Οι ειδικοί στην απασχόληση!

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ