Σχετική εικόνα

 

2.300 άνεργοι θα προσληφθούν μέσω του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας από τον ΟΑΕΔ στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων.

Οι αμοιβές εξαρτώνται από την απασχόληση και την ηλικία:

 • από 495,25 ευρώ μηνιαίως έως και 619 ευρώ μηνιαίως για βραδινή απασχόληση σε ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω
 • 431,75 ευρώ μηνιαίως και 539,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών (βραδυνή απασχόληση).
 • Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι εργάζονται εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής (πλην των δήμων Λαυρεωτικής, Κυθήρων και Τροιζηνίας-Μεθάνων) και πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, δικαιούνται και επίδομα μετεγκατάστασης 200 ευρώ το μήνα.

Ωφελούμενοι

 1. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 2. Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι
 3. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 4. Μακροχρόνια άνεργοι
 5. Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών
 6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ
 7. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ
 8. Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Μοριοδότηση:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα
 • Ηλικία 18 έως 29 ετών 10 μόρια
 • 30 έως 44 ετών 25 μόρια
 • 45 έως 54 ετών 35 μόρια
 • 55 ετών και άνω 45 μόρια
 • 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
 • Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια
 • Γονέας προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια

Δικαιούχοι ΚΕΑ 35 μόρια

Ωφελούμενοι που είχαν επιλεγεί και δεν είχαν τοποθετηθεί σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014- 2020: 10 μόρια
Ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό: 0-7.000 ευρώ: 30 μόρια
Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: 25 μόρια
Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: 20 μόρια
Α) Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ:10 μόρια
Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: 0 μόρια

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη συμπλήρωση της αίτησής σας

Κέντρο Δια βίου μάθησης Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Οι ειδικοί στην Απασχόληση!