Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΓΔΥ2/οικ 69553/06-06-2006 του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, τα τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας της πισίνας, υποχρεούνται όπως διαθέτουν επόπτες ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καταλύματα στα οποία λειτουργεί κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα).
Μπορεί να λάβουν μέρος και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό:

 • Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμμάτων
 • Υπεύθυνοι ασφάλειας κολυμβητικής δεξαμενής
 • Συντηρητές κολυμβητικής δεξαμενής

ΣTΟXΟΣ

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσης Διάσωσης και Παροχής Πρώτων Βοηθειών, αναγνωρισμένο από εθνικούς και διεθνείς φορείς.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τους Ν. 2160/93 & 3766/09, για την χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, εντός τουριστικών καταλυμάτων, θα πρέπει να ορισθεί Υπεύθυνος Ασφαλείας, με αναφορά στα καθήκοντα του, σχετικά με την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε λουόμενους, κατά την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1580/14-05-2007 Γ.Γ. Ε.Ο.Τ., για την αδειοδότηση της λειτουργίας μίας οργανωμένης πισίνας σε ξενοδοχεία, εσωτερικής ή εξωτερικής, απαιτείται Ορισμός επόπτη ασφαλείας της δεξαμενής, για τον οποίο υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία του καταλύματος με την οποία θα προτείνεται ο επόπτης ασφαλείας
 • Θεωρημένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του προτεινόμενου ατόμου,
 • Πιστοποιητικό γνώσεων διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών του προτεινόμενου ατόμου ως επόπτης ασφαλείας, δεόντως θεωρημένο από αρμόδιο φορέα και
 • Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπευθύνου ασφαλείας της κολυμβητικής δεξαμενής.
  Τέλος, απαραίτητος είναι και ο ορισμός υπευθύνου καθαρισμού της δεξαμενής.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 290€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 • Το κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται. Ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως και 7 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου
 • Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό Πακέτο Σημειώσεων και Βεβαίωση Συμμετοχής από Πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2
 • Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας.
 • Αποστολή αιτήσεων συμμετοχής με φαξ στο 210-5582375 για Αθήνα και 26611-81208 κέρκρυρα ή με e-mail: ekepee@otenet.gr

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 π.μ. έως 17.00μμ

 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206, 2661181232
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ