Τ ο Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1995, με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής ανέργων, καθώς και οργάνωσης, διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού Επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ 2) «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και πρόσφατα πιστοποίησε και υποκατάστημα στον Ν. Κέρκυρας, ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 με εξειδίκευση, σε όλα τα θεματικά αντικείμενα:

  • Υγείας και Πρόνοιας
  • Περιβάλλοντος
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικά
  • Οικονομίας – Διοίκησης
  • Πληροφορικής
  • Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
  • Αγροτικά

Η άριστη υποδομή, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργασίες μας με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στα 21 χρόνια λειτουργίας του, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ 2) «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», έχει υλοποιήσει με επιτυχία εκατοντάδες  εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιούργησε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών και άλλα προϊόντα εκπαίδευσης και διαμόρφωσε την εσωτερική του δομή με βάση τις δραστηριότητές του.

etaireia