Το ΚΕΚΕ.ΚΕ.Π.Ε.Ε., στα πλαίσια της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει σεμινάρια βραχείας διάρκειας, εργαστηριακού τύπου, με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια υλοποιούνται στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του ΚΕΚΕ.ΚΕ.Π.Ε.Ε.

Το ΚΕΚΕ.ΚΕ.Π.Ε.Ε συνεργάζεται με εισηγητές, οι οποίοι διαθέτουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
Το ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε διοργανώνει και υλοποιεί προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχο της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί η:

 • Δημιουργία μιας βάσης άμεσα διαθέσιμων και ικανών στελεχών για την ανάληψη νέων και υψηλών απαιτήσεων αρμοδιοτήτων
 • Ενίσχυση της ικανότητας της επιχείρησης για προσαρμογή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μέσω ενός υψηλά καταρτισμένου προσωπικού
 • Εγκαθίδρυση μιας επαρκούς, αποτελεσματικής και υψηλά κινητοποιούμενης ομάδας, η οποία θα ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και θα ανυψώνει το ηθικό των εργαζομένων
 • Διασφάλιση ενός επαρκούς και ικανού ανθρώπινου δυναμικού για την προαγωγή και την ανάπτυξη της επιχείρησης

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΚΕΚΕ.ΚΕ.Π.Ε.Ε. καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεματικών ενοτήτων:

 • Management
 • Marketing
 • Πωλήσεις
 • Soft Skills
 • Οικονομικά
 • Εργασιακά – Ασφαλιστικά – Φορολογικά
 • Logistics – Αποθήκη
 • Πληροφορική και Οργάνωση Γραφείου
 • Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Περιβάλλον
 • Ποιότητα
 • Ξένες Γλώσσες

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το ΚΕΚ Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. δύνανται να επιδοτηθούν από το ΛΑΕΚ 0,45.

Το ΚΕΚ αναλαμβάνει δωρεάν για τους πελάτες του τις διαδικασίες ανακοίνωσης των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ.

diepixirisiaka

[table id=1/]