Προκήρυξη ΝΕΑΣ δράσης σεμιναρίων επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος, μέσω Επιταγής Κατάρτισης Voucher, να συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, που περιλαμβάνουν:

TI EΙΝΑΙ η δραση

ΝΕΑ δράση κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένα μέλη του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών να συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση 120 ωρών Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς
  • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών, καθώς και σε καλές πρακτικές και τεχνικές
  • Πιστοποίησηεπαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς  

Το πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε με τη μέθοδο της σύγχρονης ή/ και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, εκτός ωραρίου εργασίας.

Επίσημη σελίδα του προγράμματος: www.voucher.gov.gr

Δικαίωμα Συμμέτοχης – Ωφελούμενοι

Δικαίωμα Συμμετοχής και υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορτοεκφορτωτές – μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’ – (Εισαγωγικό)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 750 ευρώ (μικτά).

 ΓΙΑΤΙ Επιλέγεις το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»:

To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», με αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 20 ετών σε παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχει:

  Εκπαίδευση θεωρητικής κατάρτισης σε άριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον σε χώρο πλήρως εξοπλισμένο, στις εγκαταστάσεις του «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» σε Αθήνα και Κέρκυρα
  Έχουμε διαχειριστεί αποδεδειγμένα περισσότερες από 7.000 θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
  Συμβουλευτική Καθοδήγηση πριν την ένταξη σε τμήμα εκπαίδευσης με στόχο την διάγνωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ωφελούμενου και την τοποθέτηση του σε αντίστοιχη επιχείρηση
  Συνεργασία με περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις όλων των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
  Εκπαίδευση σε σύγχρονες ειδικότητες από εξειδικευμένους επιστήμονες και καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.
 Υποστήριξη – Καθοδήγηση, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος όπου εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα βρίσκονται κοντά στους ανέργους ,ως Επόπτες Πρακτικής, με στόχο την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και εργασιακές συνθήκες των επιχειρήσεων
  Ολοκληρωμένες δράσεις συμβουλευτικής, mentoring με στόχο την σύναψη Σύμβασης Εργασίας μετά την λήξη των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, τουλάχιστον για 6 μήνες
Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων
Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παπαφλέσσα 35, 19300

Τηλ: 210 5582372-3-4, Fax: 210 5582375

Facebook: www.facebook.com/ekepee.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ Αθαν. Πολίτη 11, 49100

Τηλ: 26611-81206, 81238, Fax: 26611-81238

Facebook: www.facebook.com/ekepee.kerkyras

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας!