ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2021 με 144 μόνιμες θέσεις

Facebook Youtube Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη  (Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ…

  • Post published:Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
  • Post category:ΑΣΕΠΝΕΑ

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 6Κ/2021 προκήρυξη για 115 προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών

Facebook Twitter Youtube Εκδόθηκε η 6Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 27/11.5.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 115 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Yπουργείου Οικονομικών. ΦΟΡΕΙΣ: Oργανικές Mονάδες…

  • Post published:Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021
  • Post category:ΑΣΕΠΝΕΑ

Αιτήσεις για την Προκήρυξη 5Κ/2021 για 83 θέσεις σε διάφορους φορείς

Facebook Youtube Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/11-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 83 θέσεων τακτικού προσωπικού και…

  • Post published:Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021
  • Post category:ΑΣΕΠΝΕΑ