Συγκρότηση 2ου Επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Facebook Facebook Youtube Το  Εθνικό Κέντρο…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συγκρότηση 2ου Επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»
Read more about the article Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 1ης Περιόδου 2022
Ιδιωτικής Ασφαλείας

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 1ης Περιόδου 2022

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,Σας ενημερώνουμε, ότι ανακοινώθηκε…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 1ης Περιόδου 2022

Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Facebook Facebook Youtube Το  Εθνικό Κέντρο…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»
Read more about the article Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 4ης Περιόδου 2021
Ιδιωτικής Ασφαλείας

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 4ης Περιόδου 2021

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,Σας ενημερώνουμε, ότι ανακοινώθηκε…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 4ης Περιόδου 2021
Read more about the article Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”
Ιδιωτικής Ασφαλείας

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, Σας ενημερώνουμε, ότι…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”
Read more about the article Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”
Ιδιωτικής Ασφαλείας

Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες, Σας ενημερώνουμε, ότι…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας”