Ειδικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Άσκηση της δραστηριότητας του Χειρισμού Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Άσκηση της δραστηριότητας του Χειρισμού Ανυψωτικών Περονοφόρων Μηχανημάτων Έργων