Προνομιακή ενημέρωση με 3 απλά βήματα

Προσαρμογή στις ανάγκες σας

        Αποκλειστικές πληροφορίες με μια συνδρομή

Δημιουργείστε τον λογαριασμό σας.

Ξεκινήστε με μια  συνδρομή και ολοκληρώστε την Εγγραφή σας στο Πληροφοριακό μας Σύστημα.

Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνεται η ανάλυση, καταγραφή και ο έλεγχος προσόντων του υποψηφίου.

Ο καθορισμός και η ενημέρωση της συνάφειας προσόντων  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε προκήρυξης.

Η καταγραφή των δικαιολογητικών που διασφαλίζουν την πληρότητα της υποψηφιότητας, με στόχο τη μεγιστοποίηση των μορίων, η συμβουλευτική  για τον τρόπο έκδοσης – επικύρωσης των δικαιολογητικών (τόπος, υπηρεσία, χρόνος), η διερεύνηση και ενημέρωση εναλλακτικών επιλογών σε προκηρύξεις της ειδικότητάς του υποψηφίου και η εγγραφή στο Μητρώο ΑΣΕΠ (όπου απαιτείται).

Λαμβάνετε ενημέρωση μόνο για τις προκηρύξεις που σχετίζονται με τις Επιλογές σας, αποκλειστικές πληροφορίες και tips για τα θέματα των προσλήψεων

Ενημερώσου Άμεσα

Εγγραφείτε σήμερα και κερδίστε προνομιακή ενημέρωση

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

    Δημιουργία της ανάλυσης, καταγραφής και του ελέγχου προσόντων του υποψηφίου. Έτσι, επιτυγχάνεται ο καθορισμός και η ενημέρωση της συνάφειας προσόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε προκήρυξης.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

    Λαμβάνετε εξατομικευμένη και έγκυρη ενημέρωση

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

    Ο υποψήφιος λαμβάνει γνώση ότι πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη των προσόντων του.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημιουργίας Προφίλ Μητρώου ΑΣΕΠ

Κατι πήγε στραβά...

Συχνές ερωτήσεις

Λαμβάνετε ενημέρωση για τις προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν, με βάση την Περιφέρεια, την βαθμίδα εκπαίδευσης και τις ειδικότητες που έχετε επιλέξει.
Επίσης, λαμβάνετε ενημέρωση με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ θέματα που τρέχουν μέσα στις προκηρύξεις 

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάλυση και καταγραφή προσόντων υποψηφίου,  τον καθορισμό της συνάφειας προσόντων με τις απαιτήσεις της προκήρυξης καθώς και την καταγραφή δικαιολογητικών για την πληρότητα της υποψηφιότητας.

Mε αποτέλεσμα,  να πραγματοποιείται ο έλεγχος δικαιολογητικών,  η ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης και ο Υπολογισμός μορίων του προφίλ των προσόντων του υποψήφιου.

Η Υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων κοστίζει ανάλογα με το είδος της Προκήρυξης και τη σχέση εργασίας

Το Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. αναλαμβάνει την διεκπεραίωση αιτήσεων από όλη την Ελλάδα.

Κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου προς τον πάροχο παρέχεται η συμβουλευτική καθοδήγηση για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία είναι απαιτητά από τον εκάστοτε φορέα για ολοκληρωθεί ο διορισμός του υποψηφίου.