Εκπαιδευτικές Δομές

Tύπος Χώρου

Κωδικός

Όροφος

Δυναμικότητα

Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ

Διδασκαλίας

Α1

0

26

ΝΑΙ

Διδασκαλίας

Α2

0

26

ΝΑΙ

Διδασκαλίας

Α3

0

26

ΝΑΙ

Διδασκαλίας

Α4

0

26

ΝΑΙ

Πληροφορικής

Α5

0

25

ΝΑΙ

Διδασκαλίας

Α6

0

26

ΝΑΙ

Πληροφορικής

Α7

0

25

ΝΑΙ

Πληροφορικής

Α8

0

26

ΝΑΙ

Λοιποί Χώροι

Ισόγειο

0

0

ΝΑΙ

Αυλείοι Χώροι

Ισόγειο

0

0

ΝΑΙ

Χώροι Διοίκησης

Γραφεία

0

0

ΝΑΙ

Χώροι Υγιεινής

4 WC

0

0

OXI

Χώροι Υγιεινής

2- Αμεα WC

0

0

ΝΑΙ