Η άριστη υποδομή, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργασίες μας με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.

Στα 25 χρόνια λειτουργίας του, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ 2) “Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.”, έχει υλοποιήσει με επιτυχία δεκάδες εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιούργησε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών και άλλα προϊόντα εκπαίδευσης και διαμόρφωσε την εσωτερική του δομή με βάση τις δραστηριότητές του.