Διεπιχειρησιακά Προγράμματα

Διεπιχειρησιακά

Το Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, διοργανώνει σεμινάρια βραχείας διάρκειας, εργαστηριακού τύπου, δραστηριοποιείται και στον τομέα της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της εκάστοτε εταιρείας. με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται στις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του. 

Έμπειροι εισηγητές και καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης της επιχείρησης, εντοπίζουν και προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών αναγκών.

Ονομάζουμε τα ανοιχτά σεμινάρια που απευθύνονται στο σύνολο των επαγγελματιών της αγοράς.

Τα διεπιχειρησιακά προγράμματα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες στελεχών ή εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις με στόχο να καλύψουν τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων.

Το  Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε αναλαμβάνει δωρεάν για τους πελάτες του τις διαδικασίες ανακοίνωσης των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ.

Στόχος είναι η κάλυψη κάθε εξειδικευμένης ανάγκης μιας επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της.

Όλα τα προγράμματα της Ενδοεταιρικής Eκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 του ΟΑΕΔ
 • Δημιουργία μιας βάσης άμεσα διαθέσιμων και ικανών στελεχών για την ανάληψη νέων και υψηλών απαιτήσεων αρμοδιοτήτων
 • Ενίσχυση της ικανότητας της επιχείρησης για προσαρμογή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών μέσω ενός υψηλά καταρτισμένου προσωπικού
 • Εγκαθίδρυση μιας επαρκούς, αποτελεσματικής και υψηλά κινητοποιούμενης ομάδας, η οποία θα ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και θα ανυψώνει το ηθικό των εργαζομένων
 • Διασφάλιση ενός επαρκούς και ικανού ανθρώπινου δυναμικού για την προαγωγή και την ανάπτυξη της επιχείρησης

 

Tα Διεπιχειρησιακά σεμινάρια του Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,  καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 

 • Φορολογικά – Λογιστικά
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά
 • Management – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Πωλήσεις – Εξυπηρέτηση πελατών
 • Marketing – Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις
 • Χρηματοοικονομικά
 • Logistics
 • Διεθνές Marketing & Εξαγωγές

Νέα Προγράμματα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 5053/2023

Oλοκληρώθηκαν

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MyDATA

Νέος Εργασιακός Νόμος 4808/2021