Τ ο  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, ιδρύθηκε το 1995, με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής ανέργων, καθώς και οργάνωσης, διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού Επιχειρήσεων.Είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Χώρος Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Το 2013 πιστοποίησε υποκατάστημα στον Ν. Κέρκυρας, ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2 με εξειδίκευση, σε όλα τα θεματικά αντικείμενα:

 • Υγείας και Πρόνοιας
 • Περιβάλλοντος
 • Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Παιδαγωγικά
 • Οικονομίας – Διοίκησης
 • Πληροφορικής
 • Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
 • Αγροτικά

Απο το 2018 κατέχει πιστοποίηση απο  την Νέα Γενία Δια Βίου Μάθησης

Το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) , είναι ο επίσημος εθνικός φορέας για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2469/1997 με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 2 του Νόμου 3385/2005 (ΦΕΚ 210/19-8-2005) μετονομάσθηκε και εφεξής φέρει την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΚΕΠΙΣ).

Για κάθε πεδίο εξειδίκευσης διαθέτουμε:

 • Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα
 • Δίκτυο Εξειδικευμένων Επιστημονικών Συνεργατών – Συμβούλων που καλύπτουν κάθε ειδική απαίτηση των προγραμμάτων
 • Γνωστική Εμπειρία  25 ετών σε θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, εργασιακών σχέσεων, κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και
 • Εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων για φορείς και επιχειρήσεις

Στα 25 χρόνια λειτουργίας του, το «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.», έχει υλοποιήσει με επιτυχία εκατοντάδες  εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιούργησε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών και άλλα προϊόντα εκπαίδευσης και διαμόρφωσε την εσωτερική του δομή με βάση τις δραστηριότητές του.

Η άριστη υποδομή, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργασίες μας με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.