Ποιοι Είμαστε

Για την εταιρεία

Tο  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, ιδρύθηκε το 1995, με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής ανέργων, καθώς και οργάνωσης, διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού Επιχειρήσεων.

Η άριστη υποδομή, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργασίες μας με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Στα 26 χρόνια λειτουργίας, έχoυμε υλοποιήσει με επιτυχία εκατοντάδες  εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργώντας έτσι, εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών. Στα προϊόντα εκπαίδευσης, έχουμε διαμορφώσει την εσωτερικής του δομή με βάση τις δραστηριότητές που λαμβάνουν χώρα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες για κάθε έργο.

Πεδία Εξειδίκευσης

Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα

Δίκτυο Εξειδικευμένων Επιστημονικών Συνεργατών – Συμβούλων που καλύπτουν κάθε ειδική απαίτηση των προγραμμάτων

Γνωστική Εμπειρία  26 ετών σε θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, εργασιακών σχέσεων, κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

Εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων για φορείς και επιχειρήσεις

Η άριστη υποδομή, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό και οι συνεργασίες μας με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ιστορική Διαδρομή

 • Ίδρυση Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

  Το  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, ιδρύθηκε το 1995, με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την παροχή υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής ανέργων, καθώς και οργάνωσης, διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού Επιχειρήσεων. Είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

 • Ίδρυση Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Κέρκυρας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

  Το 2013 ίδρυσε υποκατάστημα(έγινε στις 16/12/2013) στον Ν. Κέρκυρας, ως  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2 με εξειδίκευση στα θεματικά αντικείμενα:

  Υγείας και Πρόνοιας

  Περιβάλλοντος

  Πολιτισμού και Αθλητισμού

  Παιδαγωγικά

  Οικονομίας - Διοίκησης

  Πληροφορικής

  Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών

  Αγροτικά