Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3003/25.7.2018 τ. Β΄η Υπουργική Απόφαση Φ. 10043/3018/Δ18.153 “Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ)”.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ