Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 40 ώρες και θα διεξαχθούν στο ΕΚΕΠΕΕ εκτός ωραρίου εργασίας.

Τώρα μπορείτε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας και να δημιουργήσετε ένα ακόμη πιο δυνατό βιογραφικό στην αγορά εργασίας και να επιδοτηθείτε με €200, εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνετε χωρίς καμία επιβάρυνση του εργοδότη.

Σας ενημερώνουμε πως τo  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, πιστοποιημένο κέντρο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π,προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 49 εργαζόμενους, στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να λάβει μέρος το προσωπικό των επιχειρήσεων που:

  1. Ο εργοδότης τους είναι μέλος του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου του, ο οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης (Τύπος Α Μέλος) ή
  2. Ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν υλοποιεί προγράμματα ή δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα του ΦΕΕ ή δεν είναι μέλος σε ΦΕΕ, ωστόσο ο εργοδότης τους έχει συναφή οικονομική δραστηριότητα  με ΦΕΕ στον οποίο δεν είναι μέλος αλλά υλοποιεί προγράμματα (Τύπος Α Μη Μέλος)  ή
  3. Το αντικείμενο εργασίας τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη (Τύπος Β). Θα πρέπει:   ✓ Κατά την ένταξή τους σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
  4. Να έχουν εντός του 2019 τουλάχιστον 50 ημερομίσθιακαταβάλλουν στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2018-2019
  5. εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί από 1 έως 49 εργαζομένους
  6. το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
  7. δεν συμμετέχει ο εργοδότης τους στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 40 ωρών και θα πρέπει να υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Η συμμετοχή του προσωπικού στα προγράμματα δεν επιβαρύνει με κανένα κόστος την επιχείρηση.

Το προσωπικό που θα συμμετάσχει θα λάβει επιδότηση έως και 200 €.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει ο φορέας μας είναι τα κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
☑  Βασική χρήση Η/Υ
☑  Εκμάθηση Επαγγελματικών Αγγλικών
☑  Τεχνικές πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελατών, Διαχείριση Παραπόνων
☑  Βασικές Αρχές Management
☑  Φορολογικά και Λογιστικά και Εργασιακά Θέματα
☑  Συναισθηματική Νοημοσύνη και Time Management
☑  Διαχείριση Στρες και Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο
☑  Advanced MS Word
☑  Advanced MS Excel
☑  Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης
☑  Social Media & Διαφήμιση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερώστε τον εργοδότη σας γι’ αυτή τη μοναδική ευκαιρία που δίνεται στην επιχείρησή του να καταρτίσει τους εργαζόμενους.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έως τις 30/09/2020 μας αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, και το ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (επισυνάπτονται):

✓ με e-mail στο ekepee@otenet.gr  ή

✓ με fax στο 2105588375, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Αθήνα,

✓ με fax στο 2661181208, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Κέρκυρα