Σας ενημερώνουμε πως τo Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών, «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»
-  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, πιστοποιημένο κέντρο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, προτίθεται να υλοποιήσει δωρεάν επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 49 εργαζόμενους, στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019.

Τώρα μπορείτε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας και να δημιουργήσετε ένα ακόμη πιο δυνατό βιογραφικό στην αγορά εργασίας !

Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 40 ωρών και θα πρέπει να υλοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Η συμμετοχή του προσωπικού στα προγράμματα δεν επιβαρύνει με κανένα κόστος την επιχείρηση.

Το προσωπικό που θα συμμετάσχει θα λάβει επιδότηση έως και 200 €.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που προτίθεται να υλοποιήσει ο φορέας μας είναι τα κάτωθι:

 Βασική χρήση Η/Υ

Εκμάθηση Επαγγελματικών Αγγλικών

Τεχνικές Πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελατών, Διαχείριση Παραπόνων

Βασικές Αρχές Management

Φορολογικά και Λογιστικά και Εργασιακά Θέματα

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Time Management

Διαχείριση Στρες και Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο

Advanced MS Word

Advanced MS Excel

Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης

Social Media & Διαφήμιση

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έως τις 30/11/2020 μας αποστείλουν πλήρως συμπληρωμένο το Έντυπο  Δήλωσης ΣυμμετοχήςΣτοιχειών Επιχείρησης και το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής Στοιχείων  Καταρτιζόμενου (επισυνάπτονται)

Επιπλέον , τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (η σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN)
 • Φωτοτυπία Νόμιμου Παραστατικού από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. (Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή Φορολογική Δήλωση ή Φορολογική Ενημερότητα)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Υγείας του ΙΚΑ (τη σελίδα με τη φωτογραφία και το ΑΜΑ)
 • Το ανώτερο πτυχίο ή απολυτήριο που διαθέτει ο εργαζόμενος

✓ με e-mail στο ekepee@otenet.gr

ή

✓ με fax στο 2105588375, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Αθήνα,

✓ με fax στο 2661181208, για συμμετοχή σε πρόγραμμα στην Κέρκυρα

Πληροφορίες και Κατάθεση Αιτήσεων Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ.

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 35, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 2105582372-373-374

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 2661181206-232

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας!

  Αίτηση Ενδιαφέροντος ΛΑΕΚ 1-49
  1. ΕργαζόμενοςΆνεργος
  1. Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και δύναμαι να το αποδείξω αν αυτό μου ζητηθεί.