You are currently viewing Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων.

Στόχος είναι η απόκτηση και ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η διευκόλυνση της επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων και η καλύτερη προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα όλων των Κλάδων της Οικονομίας(με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Το πρόγραμμα αφορά εώς και 200 ώρες κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ύψος του ποσού των πέντε ευρώ (5,00 € μικτά/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Θεματολογία για όλους τους Κλάδους της Οικονομίας.

Γενικά, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
 • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
 • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης

Eιδικά,  στα Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, έχουμε τα κάτωθι:

Για τους Εργαζόμενους:

 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα
 • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

 • Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
 • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη ή
 • από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη ή
 • από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση ή
 • από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Kάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης υλοποιείτε είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση) είτε και με την δια ζώσης εκπαίδευση.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόγραμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Κατι πήγε στραβά...

Πληροφορίες

 • -
 • Ναι
 • Ελληνικά
 • -

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  ΚΔΒΜ αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.