Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-49 ετών σε Τεχνικές Δεξιότητες Κλάδων Αιχμής

TI EΙΝΑΙ η δραση Προκήρυξη ΝΕΑΣ δράσης προώθησης στη απασχόληση, [...]