Τα Νέα μας

NEO Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

Posted on 28 Feb 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» αποτελεί μια από τις εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ

NEO Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Posted on 28 Feb 2015
Το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» συγχρηματοδοτείται από το (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Posted on 24 Jan 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανανέωση δελτίων Ανεργίας και αιτήσεις για παροχές και βεβαιώσεις Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

NEO ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ & ΤΕΙ

Posted on 18 Dec 2014
NEO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ “ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ & ΤΕΙ” TI EΙΝΑΙ ΤΟ “VOUCHER” ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 7.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους αποφ


active