Τα Νέα μας

NEΑ VOUCHER 2015

Posted on 11 Mar 2015
ΝΕΑ! ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ VOUCHER 2015 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για νέους έως 24 ετών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ) Η δράση πρόκειται να υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια του εθνικ

NEO ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ IT SKILLS

Posted on 09 Mar 2015
Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών (Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. ΕΠΕ), Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, διεξάγει σεμινάρια απόκτησης πιστοποιητικού πληροφορικής IT

NEO Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

Posted on 28 Feb 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» αποτελεί μια από τις εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ

NEO Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Posted on 28 Feb 2015
Το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» συγχρηματοδοτείται από το (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικ


active