Τα Νέα μας

NEO VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΥΓΙΕΙΑΣ

Posted on 21 Jul 2014
  ΕΓΓΡΑΦΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις και για υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής, μπορείτε να επισκέπτεστε το Κέντρο μας (Παπαφλέσσα 35, Ασπρόπυργος) η να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-5582372- 4, καθημερινά από 09.00 έως 17.00. Fax: 210-5582375 και e-mail: ekepee

NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση

Posted on 13 Jul 2014
Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με ονομασία «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» ενέκρινε το υπουργείο Εργασίας και αντικείμενο της εν λόγω δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Posted on 30 Jun 2014
Υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

NEO VOUCHER ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Posted on 31 May 2014
Επιχορήγηση με επιταγές Κατάρτισης (Trainingvoucher) της Κατάρτισης Άνεργων Δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών (ΚΕΚ “Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.” ΕΠΕ), πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης,


active