You are currently viewing Νέος Κύκλος Αιτήσεων Επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων «Πάω Μπροστά»

Νέος Κύκλος Αιτήσεων Επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων «Πάω Μπροστά»

Το  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκε η από τον ΟΑΕΔ  η νέα δράση  «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και απευθύνεται σε 150.000 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση συνολικής διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και με την ολοκλήρωσή της, οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα που διαμορφώνεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης.

Συνολικά δηλαδή το επίδομα ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr
πατώντας στον σύνδεσμο «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση»

Η επιδοτούμενη δράση περιλαμβάνει:

 • προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των εργαζόμενων ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
 • υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι εργαζόμενοι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσερχομένων θέσεων.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 2. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
 3. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων Advanced
 4. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 5. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές ανάγκες κτηρίων
 6. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 7. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 8. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
 9. Online Branding και Επικοινωνία
 10. Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 11. Κυκλική Οικονομία
 12. Τεχνικός προγραμματισμού Smart Building
 13. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 14. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 15. Γραμματέας Διοίκησης

Η δράση περιλαμβάνει:

 •  Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης έως 80 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες
 • Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

  Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
 • Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
 • Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
 • Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης

Eιδικά,  στα Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, έχουμε τα κάτωθι:

Για τους Εργαζόμενους:

 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα
 • Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

 • Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
 • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη ή
 • από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη ή
 • από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση ή
 • από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι ως 1.000€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά).

Το  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση.

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόγραμμα Ψηφιακών και Πράσινων Δεξιοτήτων Εργαζομένων

Κατι πήγε στραβά...
Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της Αίτησης σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.» για την επιτυχή και ασφαλή υποβολή της αίτησης σας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.