Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Το Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Επιδοτούμενα Προγράμματα εργαζομένων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

Περιγραφή Θεματολογία Ολοκλήρωση Προγράμματος Δικαιολογητικά…

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιδοτούμενα Προγράμματα εργαζομένων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022