You are currently viewing ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Ξεκινά τώρα η Εκκίνηση Yποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Ξεκινά τώρα η Εκκίνηση Yποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

 • Post published:Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021
 • Post category:ΑΣΕΠ
 • Reading time:2 mins read

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 9Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για 416 θέσεις εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης όλης τη χώρας – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Πώς κάνετε αίτηση.

 

Εκδόθηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, η 9Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην νέα προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ θα αρχίσει στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και θα λήξει στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι  θέσεις εργασίας της συγκεκριμένης προκήρυξης του ΑΣΕΠ αφορούν προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα στελεχώσει τα καταστήματα κράτησης σε όλη την χώρα και συγκεκριμένα:

 1. Τα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού στην Αττική
 2. Το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού στην Αττική
 3. Το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στην Αττική
 4. Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνας στην Αττική
 5. Το Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης
 6. Το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών στον Ελεώνα Θηβών Βοιωτίας
 7. Το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων στον Ελεώνα Θηβών Βοιωτίας
 8. Το Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών
 9. Το Κατάστημα Κράτησης Δράμας
 10. Το Κατάστημα Κράτησης Λάρισας
 11. Το Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής
 12. Το Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας Σερρών
 13. Το Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων
 14. Το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού στη Φθιώτιδα
 15. Το Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρινού στη Φωκίδα
 16. Το Κατάστημα Κράτησης Πατρών
 17. Το Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου
 18. Το Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο
 19. Το Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης Λασιθίου
 20. Το Κατάστημα Κράτησης Χανίων
 21. Το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγίας στα Χανιά
 22. Το Κατάστημα Κράτησης Χίου
 23. Το Κατάστημα Κράτησης Κω
 24. Το Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας

Παράλληλα, οι δύο ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη είναι οι εξής:

 • ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, με τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και με τη συνοδεία αυτών για ανάκριση ή παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας ή άλλου έργου [π.δ. 215/2006, (Α΄ 217), όπως ισχύει].
 • ΔΕ Φύλαξης: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα μεριμνούν για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης, θα συμβάλουν στην ομαλή διαβίωση των κρατουμένων και θα συντείνουν με την εν γένει συμπεριφορά τους στη διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην αποφυγή της άνισης μεταχείρισης και κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των κρατουμένων, με κατεύθυνση την απόλυση και την ένταξή τους στην κοινωνία.

Αναλυτικά oλόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην σχετική προκήρυξη, πρέπει:

1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις Γενικές Οδηγίες Συμπλήρωσης – Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και Δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε΄ της προκήρυξης.

2. Να καταθέσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο οι υποψήφιο προμηθεύονται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Να σημειωθεί ότι τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για την απόδειξη του ύψους του αναστήματος [(άνδρες τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70) (χωρίς υποδήματα) και γυναίκες τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60) (χωρίς υποδήματα)], προσκομίζουν Βεβαίωση ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικού (ιδιώτη ή δημοσίου) στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται – βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α επώνυμο / πατρώνυμο / μητ / ΑΔΤ / ΑΜΚΑ / Υψομετρήθηκε την ……..(ημερομηνία) και διαπιστώθηκε ότι έχει ανάστημα…… (ύψος αναστήματος) σε εκατοστά

Απευθυνθείτε, άμεσα, στο ekepee.gr για να κάνετε έγκυρα και ορθά την αίτησή σας.

Η υποβολή της αίτησης θα γίνει από τις 22 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα, την ημέρα που ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, καλέστε στα τηλέφωνα:

 • 210 55 82 372
 • 210 55 82 373
 • 210 55 82 374

Εναλλακτικά

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση m.ralli@ekepee.gr αναγράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 9Κ/2021” και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνo επικοινωνία σας.

Μοριοδότηση στην προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ με εύκολα Αγγλικά και εύκολη Πιστοποίηση Υπολογιστών μέσα σε λίγες ημέρες

Εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο

Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το Vellum IT Skills για να την χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ. να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.