Παιδαγωγικά

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα για την απόκτηση επάρκειας συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης «Οικονομίας και Διοίκησης» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Η αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε τον ενδιαφερόμενο  να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο μάθησης με έμφαση στην εξειδίκευση προγραμμάτων σπουδών τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Ετήσια Μοριοδοτούμενα Προγράμματα