Ενημέρωση για ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης (voucher) στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών»

Το  Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Eπιπέδου 2, γνωστοποιεί ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης μέσω σεμιναρίων επιμόρφωσης για θέματα…

  • Post published:Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
  • Post category:ΝΕΑ