Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας

Κάνε Αίτηση Email Φόρμα Ενδιαφέροντος IT Skills Standard Level Όνομα * Επώνυμο * Email * Ημ. Γέννησης * Περιοχή Διαμονής * Τηλέφωνο Επικοινωνίας * Σταθερό Τηλέφωνο * A.M.K.A. * Α.Φ.Μ.…

Κατάρτιση και Πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ)

Στόχος Ο στόχος του προγράμματος είναι η Ανάπτυξη, ο Εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή καθώς και η Διασφάλιση της Ανταγωνιστικότητας του Φορτοεκφορτωτικού Κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας στον…