Τ ο Εθνικό Κέντρο Πολιτιστικών και Επαγγελματικών Εφαρμογών , «Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε.»  – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου  2 , με την πολύχρονη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα λύσεων ικανό να υποστηρίξει τόσο τις πολύ μικρές όσο και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Με άξονα δράσης τη μακροχρόνια και συνεχή υποστήριξη των πελατών της, στοχεύει σε ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και ανταποδοτικότητας με τους πελάτες της.

Έχοντας συνεργαστεί με όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης από την πρωτογενή παραγωγή ως την παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, δηλώνει παρούσα στις τρέχουσες εξελίξεις ενώ αρκετές φορές πρωτοπορεί σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.