Πρόγραμμα Eκπαίδευσης Eνηλίκων

   Η αποστολή μας είναι να εμπνεύσουμε τον ενδιαφερόμενο  να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο μάθησης με έμφαση στην εξειδίκευση προγραμμάτων σπουδών τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.