Έρχεται νέα προκήρυξη

Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 270 μονίμων στην ΑΑΔΕ προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ.

Με βάση την κατανομή των θέσεων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση, θα επιλεγούν 150 της κατηγορίας ΠΕ, 80 πτυχιούχοι ΤΕΙ και 40 απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ.

Η διαδικασία για την έκδοση της προκήρυξης και την υποβολή των αιτήσεων θα έχει πολλές ομοιότητες με την παλαιότερη προκήρυξη 6Κ/2019.

Με τη νέα προκήρυξη των 270 μονίμων θα ζητηθεί προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: Τελωνειακοί.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να μην πέσουν στην ”παγίδα” της ειδικότητας: Δεκτόι στον διαγωνισμό γίνονται κατά βάση όσοι διαθέτουν διοικητικά πτυχία ή απολυτήριο Λυκείου ή διπλώματα ΙΕΚ.

Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν σπουδές για την ειδικότητα Τελωνειακών. Με βάση την προκήρυξη που προετοιμάζεται για την ειδικότητα αυτή θα καταχωρηθούν τα αποδεκτά πτυχία ή διπλώματα τα οποία διασφαλίζουν τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Στην περίπτωση αυτή, συναφής εμπειρία θεωρείται η εμπειρία διοικητικών θέσεων είτε αποκτήθηκε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομεα.