Άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί η προκήρυξη νέου προγράμματος  για την «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές ειδικότητες κλάδων αιχμής.»

Αφορά:

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε άνεργους ηλικίας 30-49 ετών, κατόχους δελτίου ανεργίας και απόφοιτους τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει:

Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση 200 ωρών στις ειδικότητες:

 • Μεταποίηση/ Βιομηχανία, Κατασκευές
 • Ευεξία, Αισθητική, Καλλωπισμός και άλλα συναφή επαγγέλματα
 • Υγεία, Πρόνοια
 • Τουρισμός και Επισιτισμός
 • Πιστοποίησηεπαγγελματικών γνώσεων και προσόντων
 • Πρακτική άσκηση 380 ωρών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο εκπαίδευσης
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξη

Αμοιβές:

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.520 ευρώ  

  Αίτηση Ενδιαφέροντος στην Προώθηση Απασχόλησης Άνεργων ηλικίας 30-49
  1. Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και δύναμαι να το αποδείξω αν αυτό μου ζητηθεί.